Informatiepagina's

Cameratoezicht/vierogen

Vierogenprincipe
Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht op elk kinderopvangorganisatie.
 
De wet kinderopvang zegt hierover: “De houder van een kindercentrum organiseert de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene”.

Dit betekent dat het verplicht is dat er een volwassene mee moet kunnen kijken of mee moet kunnen luisteren met de beroepskracht die in de groep werkzaam is. Kinderopvang Happy heeft ervoor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te maken van toezicht door middel van camera`s. Op momenten dat er één pedagogisch medewerker in de groep aanwezig is kan er ten alle tijden live meegekeken worden via de camera`s.
Kinderopvang Happy werkt op de volgende wijze aan het vierogenprincipe:
  • Camera’s in de groep: in elke ruimte hangt een camera waar 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee wordt opgenomen. De beelden worden 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. De houder, Ritesh Jitan en onze pedagogische coach kan de camera’s op elk gewenst moment live bekijken. Hiervoor is een app geïnstalleerd op de desbetreffende (werk)telefoons. Daarnaast kan er door de houder ook op een computer worden ingelogd om de camera’s te openen en de beelden te bekijken.
  • Camera’s in de slaapruimte en babyfoon: ook in de slaapruimte hangt een camera (infrarood). Wanneer iemand in de slaapruimte is kan men in de groep middels een monitor meekijken. Ook hebben we in de slaapruimte een babyfoon. Hierdoor kan er altijd een ander persoon meeluisteren. Ook deze camerabeelden zijn op afstand live te bekijken.
  • Open aanspreekcultuur: Er heerst in de groep en onderling een open aanspreekcultuur. We hebben  maandelijkse vergaderingen waarin we open en eerlijk tegen elkaar zijn.
  • Veel ramen: we hebben 1 groep en kunnen makkelijk meekijken. Daarnaast hebben we veel ramen.
  • Sinds juli 2018 kan onze pedagogische coach ook wekelijks alle camerabeelden terugkijken van de momenten dat de houder alleen heeft gestaan en de houder van de momenten dat een ander beroepskracht alleen heeft gestaan in de groep. Zij tekenen dit vervolgens af, op deze wijze wordt elk moment dat er iemand alleen op de opvang is, bekeken en
    geëvalueerd. Uiteraard ontslaat dit de volwassene niet van het feit dat zij met grote regelmaat live meekijken op de camera’s.
Achterwachtregeling
Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op de locatie en de BKR wordt niet overschreden dan is er een achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar is en bereikbaar dient te zijn om binnen 15 minuten op locatie aanwezig te zijn. Bij kinderopvang Happy zal er een pedagogisch medewerker als achterwacht worden ingezet die in geval van calamiteiten binnen ongeveer 15 minuten op locatie aanwezig kan zijn. Indien er een pedagogisch medewerker die achterwacht is van kinderopvang Happy alleen op locatie aanwezig is, dan zal de houder en of een ander aangewezen volwassene als achterwacht ingezet worden.

Drie-uursregeling
Aan het begin en einde van de dag zijn er minder kinderen aanwezig in de kinderopvang, waardoor er minder actieve pedagogische aandacht nodig is. Om voor een bepaalde flexibiliteit te zorgen, is de drie-uursregeling van kracht. Deze drie-uursregeling is alleen toepasbaar op de hieronder benoemde tijdstippen. Het is mogelijk dat ten hoogste drie uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet dan volgens de kind leidsterratio (1ratio.nl) is vereist, maar nooit minder dan de helft van het benodigde aantal pedagogisch medewerkers.
 
3-uursregeling is geëvalueerd in de ochtend en middag wordt er niet afgeweken. Dus alleen in de pauze tussen half 1 en half 3 mag worden afgeweken. Pand mag niet verlaten worden
omdat er ten alle tijdens 2 medewerkers aanwezig moet zijn. De vroege dienst mag pas naar huis als het BKR klopt. Zodra er dagen komen dat we met 3 pedagogisch medewerker worden
ingezet dient voor deze dag 3uursregeling opnieuw vastgesteld te worden

 
Indien er nieuwe kinderen bij komen evalueren wij wederom de uren waarbij wij afwijken van het kind-leidster ratio. Indien nodig stellen wij onze tijden bij. Uiteraard informeren wij ten allen tijden de ouders indien er een wijziging plaatsvindt.
 
 
Share our website