Informatiepagina's

Dagindeling

Werken met een vaste dagindeling wil niet zeggen dat alle dagen op elkaar lijken: door middel van de activiteiten, en door de verschillende invulling van deze momenten, wordt aan de kinderen variatie geboden; dit terwijl de regelmaat gehandhaafd blijft.

Elke dag wordt er tijd en aandacht geschonken aan wederzijdse overdracht, verzorging en hygiëne, samenzijn en vrij spel. Jonge kinderen vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Dat geeft de kinderen houvast: ze weten bijvoorbeeld dat je voor en na het eten je handen gaat wassen en dat je na het slapen iets lekkers te eten en te drinken krijgt. De dag kent een afwisseling van rustige en actieve perioden, van spelen en verzorging.

De dagindeling geeft mogelijkheden voor leuke activiteiten, zoals spelen in de huishoek, voorlezen, knutselen of samen liedjes zingen. Elke dag kent perioden van vrij spel binnen en buiten en van door de pedagogisch medewerker georganiseerde activiteiten. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en de belangstelling van de kinderen.
Kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd in hun zelfredzaamheid tijdens de verzorging. Zij worden begeleid bij de toiletgang, het aan- en uittrekken van hun kleding en het wassen van hun handen.
Dagschema *  
Tot 09.30  Binnenkomst
Vrijspelen en/of tafelactiviteit
09.30-10.00 Handen wassen
Eet en drinkmoment: Fruit en/of fruithapje/potje
10.00-10.30 We doen een ochtenddansje
Wc/verschoonmoment
Knutselen/ tafelactiviteit / vrij spelen
10.30-11.30 Buitenspelen (indien het weer het toelaat) en de kindjes die willen slapen worden naar bed gebracht (meestal de allerkleinsten)
11.30-12.00 Handen wassen ( na het buitenspelen)
vrij spelen
12.00-12.30 Aan  tafel voor broodmaaltijd
12.30-13.00 Handen wassen en tafel afruimen
Wc/verschoonmoment
(na wc bezoek uiteraard ook handen wassen)
Boekje lezen
13.00-15.30 Kinderen slapen en de kinderen die wakker zijn daar doen we een activiteit mee of ze mogen meehelpen met opruimen/schoonmaken met een nat doekje
15.30-16.00
Drinkmoment (indien de kinderen dit willen)
16.00-17.00 Vrij spelen
Handen wassen
17.00-17.30 Warme maaltijd
Wc/verschoonmoment
Handen wassen
Vanaf 17.30 Vrij spelen, tafelactiviteit binnen en/of buitenspelen
 
*De tijden zijn een richtlijn. Indien de behoefte van de kinderen dit vereisen kunnen wij een  klein beetje afwijken van de tijden door bijvoorbeeld eerder aan een broodmaaltijd te beginnen als kinderen erg hongerig en moe zijn en dan eerder naar bed kunnen dan gebruikelijk.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Share our website