Informatiepagina's

GGD-Inspectie(rapport)

Veiligheid, gezondheid & GGD-inspectie
Jonge kinderen zijn kwetsbaar voor ongelukjes en ziekten. Daarom besteden wij binnen kinderopvang Happy professionele aandacht aan veiligheid en gezondheid. Conform de Wet IKK heeft kinderopvang Happy een Veiligheids & Gezondheidsbeleid opgesteld, met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 
Bent u nieuwsgierig naar ons Veiligheids & Gezondheidsbeleid? Neem dan contact met ons op via de website of stuur ons een email: info@kinderopvanghappy.nl. Wij nemen graag de tijd voor u.
Om de GGD inspecietierapport in te zien klikt u hier

Brandveiligheid
Kinderopvang Happy voldoet aan alle eisen die de brandweer aan een kinderopvang heeft gesteld. Zo hebben we een blusapparaat, automatische rookmelders, blusdekens en ontruimingsplattegronden met vluchtroute aangebracht. De blusapparaten, rookmelders en de koolmonoxide-melder worden jaarlijks door een erkend bedrijf gecontroleerd.  Verwarmingsapparatuur wordt jaarlijks door een erkend bedrijf gecontroleerd. Roken en open vuur is binnen kinderopvang Happy niet toegestaan. De houder van kinderopvang Happy is tevens een opgeleide BHV’er.
 
Share our website