Informatiepagina's

Klachten?

Ondanks het feit dat we er naar streven de opvang zoveel mogelijk bij de wensen van ouders aan te laten sluiten, kan het gebeuren dat er tijdens de opvang van uw kind iets is voorgevallen waarover u een vraag of opmerking heeft.  Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende pedagogisch medewerker middels een persoonlijk gesprek naar tevredenheid uitleg geven. Indien wenselijk kan er nog een persoonlijk gesprek plaatsvinden met de leidinggevende. 

Dit noemen we het voortraject van de klacht. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de leidinggevende. Deze is te bereiken per email: info@kinderopvanghappy.nl. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag  www.klachtenloket –kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

Wij horen graag wensen, ideeën en verbeterpunten
Wensen, ideeën en verbeterpunten kun je altijd bespreken met de leidinggevende en/of met de pedagogisch medewerker. Wij koppelen terug wat ermee is gedaan. 
 
Complimenten
Bent u tevreden? Ook dat horen we graag - dan weten wij dat we op de goede weg zijn. Tevreden kinderen en ouders zijn voor ons de mooiste beloning.
 
Share our website