Informatiepagina's

Mentorschap & Samenwerking met school

Vaste gezichtencriterium

Kinderopvang Happy werkt volgens het vaste gezichtencriterium voor alle kinderen. Dit betekent dat alle kinderen maximaal 3 (en voor 0 jarigen) 2 vaste pedagogisch medewerkers aangewezen krijgen. Op de dag dat het kind wordt opgevangen is er altijd 1 van deze 3 (en bij 0 jarigen) 2 vaste gezichten aanwezig (onder voorbehoud van vakantie, ziektes en overmacht situaties in deze gevallen wordt er altijd een vertrouwde pedagogisch medewerker ingezet).

‚ÄčMentorschap
Binnen kinderopvang Happy krijgt elk kind een mentor toegewezen. Gedurende de intake wordt aan de ouder en kind duidelijk gemaakt wie de mentor is. De mentor is verantwoordelijk voor de twee jaarlijkse observaties, 10-minutegesprekken met ouders en de overdracht naar school. Daarnaast is de mentor het vaste aanspreekpunt van ouders, bij zorgen, klachten of opmerkingen. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker (mentor) in hun ontwikkeling gevolgd. Ieder kind wordt twee maal per jaar geobserveerd door de mentor pedagogisch medewerker.

‚ÄčSamenwerking met school
Als een ouder inschrijft bij kinderopvang Happy geeft hij (vanaf 2018) bij het tekenen van het kindplaatsingscontract toestemming voor de overdracht naar school. Door een goede overdracht naar school kan er een doorlopende leerlijn ontstaan. Daarbij is het voor zowel kind, ouders als leerkracht een toegevoegde waarde als er een gedeelde kennis is over de ontwikkeling van het kind gedurende de levensjaren.

Meer informatie omtrent bovenstaande onderwerpen vindt u in ons pedagogisch beleidsplan. Wenst u ons pedagogisch beleidsplan in te zien? stuur ons dan een email: info@kinderopvanghappy.nl  en dan nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen.
 
Share our website