Informatiepagina's

Ons pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak van de pedagogisch medewerkers. Het plan biedt  de pedagogisch medewerker steun bij hun dagelijkse werk en geeft huidige en toekomstige klanten inzicht in de wijze van werken bij de opvang die wij bieden. Bent u nieuwsgierig naar ons pedagogisch beleidsplan 2019/2020  (conform wet IKK), en wilt u deze inzien? Dan kunt u een email sturen naar: info@kinderopvanghappy.nl. Wij nemen graag de tijd om met u samen ons beleidsplan door te nemen.

​Visie van Kinderopvang Happy
Kinderopvang Happy wil kwalitatief hoogwaardige zorg bieden aan kinderen van 0 tot 4 jaar waarbij liefde en persoonlijke aandacht centraal staat. Wij dragen graag bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen binnen een veilige en vertrouwde omgeving. Het is voor de kinderen belangrijk dat zij de opvang ervaren als een plezierige en prettige omgeving. Bij Kinderopvang Happy wordt uw kind met veel liefde opgevangen. Wij vinden het belangrijk om een warme huiselijke sfeer uit te stralen en een veilige omgeving te bieden zodat ieder kind zich veilig, geborgen en geliefd voelt.

Uw kind liefderijk opvangen betekent voor ons: uw kind de ruimte geven om te spelen en te ontdekken. Uw kind een gezellig en veilige omgeving bieden, stimuleren en het zelfvertrouwen geven zodat hij/zij zich kan ontwikkelen tot een gelukkig kind. Zo krijgen ze een sterke basis mee voor hun leven. Bij kinderopvang Happy werken wij elke dag hard om uw kind de beste kwaliteit te (blijven) bieden. Hiervoor is goed contact met u als ouders van groot belang. Graag horen wij van u wanneer u suggesties heeft die onze dienstverlening zouden verbeteren. Ook kunt u zich opgeven als oudercommissielid.

Onze groep
Kinderopvang Happy bestaat uit 1 kinderopvang. Er wordt gewerkt met 1 verticale groep met een maximale opvang van 16 kinderen. De verticale groep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Omdat wij een verticale groep zijn geldt de wettelijke regel dat er aan één kind  maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers gekoppeld mogen worden en voor nul jarige twee vaste pedagogisch medewerkers. Per opvangdag is minimaal één van deze twee/drie vaste pedagogisch medewerkers werkzaam in de groep van het kind. Deze pedagogisch medewerker is tevens het vaste aanspreekpunt voor de ouders.
 
Door de verticale samenstelling van de groep kan een kind met kinderen van diverse leeftijden spelen. In een verticale groep wordt ieder kind op zijn eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep opgevangen worden, jongere kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen. Voor peuters is het een leuke activiteit om te helpen bij de verzorging van baby’s.
 
Wij hebben gemerkt dat een groep met verschillende leeftijden heel stimulerend en uitdagend kan werken. Kinderen leren spelenderwijs van elkaar, ze leren elkaar te respecteren en rekening te houden met elkaar. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden hierdoor bevorderd.
 
Continuïteit in kinderopvang
In ons pedagogisch beleid is continuïteit belangrijk voor kinderen. Kinderen worden opgevangen in een vaste groep met vaste pedagogische medewerkers, een vaste ruimte en vaste rituelen. Door een min of meer vast dagprogramma waarin alles elkaar opvolgt: binnenkomen, handen wassen, fruit eten met een vast liedje vooraf, tafel poetsen, naar de wc/verschonen, buitenspelen, enzovoort, gaan kinderen vanzelf mee in het groepsgebeuren.

Onze pedagogisch medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers zijn de meest liefdevolle en toegewijde leidsters die passie hebben om met kinderen te werken en bewust voor dit vak hebben gekozen. De pedagogisch medewerkers, die werkzaam zijn in de groep, beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach 
Binnen de wet kinderopvang is vastgelegd dat iedere kinderopvangorganisatie vanaf 2019 dient te beschikken over een pedagogisch beleidsmedewerker & coach. Deze pedagogisch
beleidsmedewerker & coach is verantwoordelijk voor het volgen, monitoren en in stand houden of eventueel verbeteren van de pedagogische kwaliteit binnen onze kinderopvang. Zo houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met het opstellen of eventueel herschrijven van het pedagogisch beleidsplan, alsmede het implementeren, gedragen en actueel houden van het beleid. Daarnaast is de pedagogisch beleidsmedewerker & coach verantwoordelijk voor het coachen van de pedagogisch medewerkers in hun pedagogisch handelen en monitort of de pedagogisch medewerkers handelen volgens het pedagogisch beleidsplan. Ieder pedagogisch medewerker dient hierbij minimaal één keer per jaar gecoacht en begeleid te worden. Binnen HAPPY  hebben wij besloten om de pedagogisch beleidsmedewerker vorm te geven door het inhuren van een externe pedagogisch coach. Zij zal (bijna) maandelijks bij ons op
locatie langskomen, wij dienen minimaal (in 2020) 67,5 uur aan pedagogisch coach en beleidsmedewerker voor de gehele organisatie in te zetten. 
Voor meer informatie over hoe de werkzaamheden van de pedagogisch beleidsmedewerker maandelijks zijn invulling zal krijgen binnen onze Kinderopvang, neemt u dan contact met ons op. 

Gezonde omgeving
Gezondheid is de basis voor een goede ontwikkeling. We zorgen binnen voor voldoende ventilatie, goede en gezonde voeding en natuurlijk hygiëne. Maar vooral ook door elke dag  (rekening houdend met weersomstandigheden) met alle kinderen naar buiten te gaan om te spelen en te ontdekken. 
 
Share our website