Informatiepagina's

Onze beleid & protocollen

Kinderopvang Happy heeft als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Daarom hebben wij een heleboel afspraken en maatregelen in protocollen & beleidsstukken vastgelegd. 

Een protocol en/of beleidsstuk komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als iedereen die werkzaam is binnen kinderopvang Happy zich betrokken voelen en het protocol en/of beleidsstuk uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een protocol en/of beleidsstuk, of een onderdeel daarvan, op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

‚ÄčKinderopvang Happy werkt op moment met de volgende protocollen en/of beleidsstukken
  • Veiligheids en Gezondheidsbeleid
  • Protocol veilige en gezonde kinderopvang
  • Protocol Grensoverschrijdend gedrag
  • Meldcode Kindermishandeling
  • Pedagogisch beleidsplan
Heeft u vragen over een protocol en/of beleidsstuk, of wenst u een van de protocollen en/of beleidsstukken in te zien? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via de website en/of stuur een email naar info@kinderopvanghappy.nl. Wij nemen graag de tijd voor u. 
Share our website