Informatiepagina's

Ouderraad

Oudercommissie
De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Dit kan doormiddel van een oudercommissie. Daarnaast is het mogelijk voor kinderopvangorganisaties die minder dan 50 kindplaatsen hebben en geen oudercommissie gevormd krijgen onder bepaalde voorwaarden te kiezen voor ouderraadpleging. 

Ouderraadpleging
Momenteel is het binnen kinderopvang Happy niet gelukt om een oudercommissie te vormen. Gezien wij een kleine kinderopvanginstelling zijn met minder dan 50 kindplaatsen is het voor ons mogelijk om met een alternatieve ouderraadpleging te werken. Uiteraard ontslaat dit ons niet van de wettelijke plicht om altijd inspanningen te verrichten een oudercommissie in te stellen. Wij geven de ouderraadpleging vorm door 1 keer per jaar een ouderavond te organiseren en de ouders (eventueel) om advies/tips te vragen. Ook indien er binnen Happy een aanpassing wordt gedaan waar volgens de wet ouders advies hebben, sturen wij dit door naar de ouders en vragen om hun advies.

Wilt u met ons meepraten en meebeslissen? Meld u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid.
Share our website