Informatiepagina's

Ziekte

Ziekte
Binnen kinderopvang Happy geldt de regel dat zieke kinderen de kinderopvang niet kunnen bezoeken. Enerzijds omdat er in een aantal gevallen besmettings- en/of infectiegevaar is,
anderzijds omdat we mogen veronderstellen dat kinderen wanneer ze ziek zijn, zich thuis het beste op hun gemak voelen.
Indien een kind ziek wordt op de opvang worden ouders altijd geïnformeerd. Als er sprake is van besmettingsgevaar (bijv. diarree, spugen), het kind heeft 38,5 ºC koorts of meer, of kan
niet meekomen in de groep doordat het niet lekker is, worden de ouders verzocht hun kind direct op te halen. Als uw kind thuis ziek is, dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte
te stellen, het liefst voor 09.00 uur. Wij willen graag van u horen wat de aard van de ziekte is in verband met besmettingsgevaar. In sommige gevallen geldt voor de kinderopvang een
meldingsplicht aan de GGD.

Vanuit gezondheidsoverweging maar ook vanuit de emotionele veiligheid van de kinderen zijn er aantal ziektes waarbij wij de kinderen niet opvangen. Als kinderen niet lekker zijn
verdienen zij immers alle aandacht, liefde, verzorging van de ouders, daarbij willen wij een uitbraak van ziekte voorkomen. Bij de volgende ziektes kunnen wij de kinderen niet
opvangen:
 • Bof
 • Na drie waterdunne diarree luiers
 • Braken
 • Hand-voet-mondziekte
 • Hoofdluis, totdat  deze juist behandeld is met luis dodende middelen
 • Krentenbaard, totdat de behandeling is gestart. Indien er sprake is van grote openwonden na start van behandeling kunnen wij de kinderen tevens niet opvangen.
 • Oorontstekingen en loopoor
 • Ringworm, totdat de behandeling is gestart
 • Vijfde en zesde ziekte, indien het kind koorts of verhoging heeft
 • Waterpokken, indien het kind duidelijk niet comfortabel is en er sprake is van open waterpokken/wondjes op plaatsen waar deze niet afgedekt kunnen worden(denk hierbij aan handen)
 • Wanneer het kind niet kan meedraaien in de groep, adviseren wij tevens het kind op te halen. 
 • Geneesmiddelenverstrekking
  Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kinderdagverblijf zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld reguliere geneesmiddelen of homeopathische middelen.
  • Wij laten ouders altijd vooraf schriftelijk toestemming geven “Overeenkomst gebruik geneesmiddelen”
  Door het vastleggen van deze gegevens verduidelijken ouders wat zij van ons  verwachten en wij weten  precies wat wij moeten doen en waar wij verantwoordelijk voor zijn.   
  Share our website